#Tweetrelat #7lletres - Vull Escriure

Go to content

Main menu

#Tweetrelat #7lletres

ARXIU CRIDES ESPECIALS
 


Bases marató escriptura #7lletres #tweetrelat1) Objectiu

Aquesta marató d'escriptura està organitzada pels convocants del Premi 7lletres i per VullEscriure i té com objectiu que els participants escriguin històries de gènere negre, inspirades en les propostes llançades pels organitzadors, i les publiquin als seus comptes de twitter utilitzant les etiquetes #7lletres #tweetrelat.

2) Durada

Des del 18 de maig i fins el 5 de juliol del 2017, ambdós inclosos.

3) Funcionament

3.1 - Mentre duri la marató d'escriptura, cada dilluns i cada dijous, a les 7 de la tarda, es publicarà als comptes de twitter del Premi 7lletres (@7lletres) i/o de VullEscriure (@VullEscriure) una proposta per escriure. En tots els casos, les propostes estaran relacionades amb el gènere negre.
3.2 - Els escriptors que vulguin participar en la marató hauran d'escriure una petita història, inspirada en la proposta d'aquella convocatòria, i publicar-la al twitter utilitzant les etiquetes #7lletres #tweetrelat (el text més les dues etiquetes no podran superar els 140 caràcters). Els participants han de tenir un perfil públic perquè tothom pugui llegir els textos presentats.
3.3 - Els escriptors tindran temps per respondre a cada convocatòria fins a la publicació de la següent proposta: una vegada finalitzat el termini, ja no s'acceptaran textos inspirats en propostes anteriors.

4) Participants

Podran participar totes les persones físiques que tinguin compte de twitter, amb un màxim de 2 tweets per a cadascuna de les convocatòries. Els escriptors hauran de presentar textos d’autoria pròpia, escrits en català i creats expressament per participar a la marató. Els escriptors es responsabilitzen que no hi ha drets de terceres persones sobre l'obra presentada i seran els únics responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. Els participants eximeixen expressament l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol transgressió de la legislació vigent en què poguessin incórrer i accepten que l’organització pugui fer difusió dels textos rebuts amb les referències adients a la seva autoria.

5) Recompensa

Se sortejaran 3 lots de llibres entre tots els participants, cadascun dels quals estarà format per una selecció d'alguns dels onze reculls de relats guanyadors del Premi 7lletres. Cada participant guanyarà 1 participació pel sorteig per cada text que enviï, que compleixi amb les condicions descrites en aquestes bases, i podrà enviar com a màxim 2 tweets per cada una de les convocatòries (un únic participant podrà acumular un màxim de 28 participacions pel sorteig). Cada participant podrà guanyar com a màxim 1 dels lots de llibres i el premi no podrà ser en cap cas objecte de canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició dels guanyadors, ni totalment ni parcial. Els 3 lots de llibres se sortejaran en directe el 7 de juliol del 2017, durant l'acte de proclamació del guanyador de la XII edició del Premi 7lletres. S’informarà als guanyadors que han guanyat mitjançant un comentari a un dels seus textos, demanant-los que es posin en contacte amb els organitzadors per tal de concretar el lliurament del premi. Passat un mes des del sorteig, si els guanyadors no es posen en contacte, perdran la seva condició de guanyadors.

6) Protecció de dades de caràcter personal

La participació en el present concurs implica la recollida de les dades necessàries per gestionar aquesta participació. Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs i el posterior enviament dels premis als guanyadors. Els participants podran exercir els seus drets d'accés, modificació, oposició i rectificació remetent un correu electrònic a info@7lletres.org.

7) Cessió de drets

Els guanyadors accepten expressament, pel simple fet de participar, que el seu nom i la seva imatge puguin ser utilitzats per informar sobre el resultat d'aquest concurs. Tots els participants accepten que els textos presentats a concurs puguin ser utilitzats lliurement pels organitzadors en les seves pàgines web i xarxes socials, així com en altres publicacions, tant online com offline, mencionant-ne sempre l’autoria.

8) Limitació de responsabilitat

Els organitzadors es reserven el dret d'interrompre en qualsevol moment l'accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d'això es derivin responsabilitats per als organitzadors ni dret a indemnitzacions.

9) Dipòsit de les bases

Les bases es poden consultar aquí: www.7lletres.org/pdf/twrelat12 i www.VullEscriure.cat/tweetrelat-7lletres.html

10) Altres condicions.

10.1 - La participació en la marató implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. El compliment de les bases està regit per la legislació espanyola. 10.2 - Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. 10.3 - Qualsevol manifestació de no acceptació de les bases suposarà l'exclusió del participant. 10.4 - Els organitzadors es reserven el dret d'excloure els participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del concurs. 10.5 - Twitter no patrocina ni administra de cap manera aquest concurs ni hi està associat.

VullEscriure - Marató escriptura #7lletres #tweetrelat

 
 
Back to content | Back to main menu